Mini workshop, při kterém se setkáš se svým vnitřním dítětem. Můžeš s ním mluvit, obejmout ho, zprostředkovat mu pocit bezpečí, dostatku, lásky… Zkrátka dáš mu všechno, co v tuto chvíli potřebuje.

 

 

SPOKOJENÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

 

Když je tvé vnitřní dítě v pohodě – spokojené, má naplněné potřeby, pak i ty žiješ pohodový, spokojený a naplněný život.

Dej svému vnitřnímu dítěti svobodu → osvoboď se od přesvědčení, která tě omezují.

Dovol vnitřnímu dítěti být takové, jaké doopravdy je. Přijmi ho se vším, co k němu patří → dovol si vidět věci tak, jak doopravdy jsou, bez zkresleného vnímání tvého zraněného vnitřního dítěte.

Podpoř vnitřní dítě v tom, co doopravdy chce, co mu dělá radost → začni žít svůj život svobodně, podle sebe, beze strachů a omezení ve tvé hlavě, které tě neustále drží zpět.

 

 

 

 

koupit mini-workshop

 

Tento mini workshop je pro tebe,

  • Když máš pocit, že jsi v dětství měla něčeho nedostatek, ať už to byla láska, péče, pozornost, podpora, jednoho nebo obou rodičů. Nebo absence jednoho z rodičů.

  • Nemáš takové vztahy (ať už rodinné nebo partnerské), jaké bys si přála mít.

  • Máš pocit, že často řešíš téma, že někdo překračuje tvé hranice.

  • Jsi zvyklá zvládat vše sama, nakládat si toho na sebe hodně, ale cítíš, že už takhle dál nemůžeš, bere ti to spoustu sil, chtěla bys, aby tě v tom někdo podpořil a kryl ti záda.

  • Máš pocit, že v některých situacích – nebo vztazích – ať se snažíš jak chceš, pořád to není dostatečně oceněné a to provází pocit beznaděje, že už prostě nemůžeš dělat víc a přesto to nestačí.

  • Když víš, že je třeba vrátit se zpět do dětství a tam hledat a navštívit situaci, která je příčinou toho, co se Ti teď v životě děje nebo dokonce opakuje.

  • Tušíš, že aby došlo k trvalému zlepšení, je třeba převzít zodpovědnost za svůj přítomný život a průběžně pracovat na zlepšení situace.

  • Máš alespoň základní zkušenost s vedenými meditacemi a víš, že ti nedělá problém si věci představovat.

 

co tě čeká uvnitř?

Součástí workshopu jsou dvě vedené meditace. Každá z nich je dlouhá přibližně 30min.

Meditace jsou doplněné workbookem, ve kterém najdeš vysvětlení k jednotlivým tématům meditací a pracovní listy.

Témata meditací vzájemně souvisí a doplňují se.

V první se setkáš se svým vnitřním dítětem a budeš mu naslouchat a komunikovat s ním. Dáš mu podporu, kterou potřebuje.

Ve druhé se setkáte znovu a společnost vám budou dělat ideální rodiče pro tvé vnitřní dítě, které ti pomůžou ho dosytit a opečovat. 

Výhodou tohoto miniworkshopu je bezesporu možnost, projít si vším v pohodlí a klidu domova, klidně třeba v posteli. A nechat volný průchod emocím. 

Workshop není určený jen jako jednorázová práce, můžeš si ho tedy opakovat podle potřeby a pokaždé pracovat na novém tématu.

Tento workshop jsem pro Tebe vytvořila s láskou. Je za ním spoustu osobních zkušeností, které Ti, věřím, přinesou kýžené výsledky.

 

ano, to chci!